Što ako miješani otpad ne bacim u ZG vrećici?

Za to su predviđene ugovorne kazne, a kontrolu će obavljati radnici Čistoće i komunalni redari.

Tijekom razdoblja prilagodbe, korisnici kod kojih se utvrdi nepropisno odlaganje miješanog komunalnog otpada dobivat će samo pisana upozorenja.

Nakon tog razdoblja, za nepropisno odlaganje miješanog komunalnog otpada izdavat će se obavijesti o ugovornoj kazni, najviše u iznosu od 500 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika  kućanstvo, odnosno najviše u iznosu od 1.000 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo. 

Kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju spremnika. Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu uslugu.

Zato je potrebno spremnike imati pod nadzorom i pod ključem.

— Saznaj više o ugovornoj kazni.
Vektor art