Novosti

Obavijest o promjeni usluge sakupljanja otpada u centru Zagreba

24. rujna 2022. - Korisnici usluge podružnice Čistoća koji žive u centru Zagreba, tijekom sljedećih nekoliko dana u poštanske sandučiće primit će obavijest o načinu primjene novog modela sakupljanja otpada do izgradnje podzemnih spremnika.

Podsjećamo, sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/2022 i 19/2022, dalje: Odluka) sav miješani komunalni otpad se od 1. listopada smije odlagati isključivo u ZG vrećicama. Također, sukladno Odluci, sve spremnike za odlaganje otpada (miješanog komunalnog otpada te papira i biootpada) potrebno je smjestiti u za to predviđene zaključane smetlarnike i podrume, haustore, ograđena dvorišta ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.

U slučaju da u haustoru, veži ili ostalim zajedničkim stambenim prostorijama nema mjesta za smještaj svih spremnika (miješani komunalni otpad, papir i biootpad), prioritet je da ondje smjestite spremnik/posudu za miješani komunalni otpad.


PRIMJENA ODLUKE OD 1. LISTOPADA

Korisnici u centru Zagreba koji su spremnike smjestili unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) iste smiju iznositi za potrebe pražnjenja isključivo u vremenu od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom te su ih obavezni unijeti unutar svoje nekretnine najkasnije sljedećeg jutra do 8 sati ili će ih Čistoća trajno ukloniti.

Korisnici u centru Zagreba koji nemaju mogućnost smještaja spremnika unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) nakon 1.10.2022. više neće moći koristiti spremnike na javnoj površini ispred svoje višestambene zgrade jer će ti spremnici biti trajno uklonjeni s javnih površina. Korisnici kojima su spremnici trajno uklonjeni, ZG vrećice s miješanim komunalnim otpadom će odlagati ispred ulaza svoje višestambene zgrade isključivo u vremenu od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom. Odlaganje ZG vrećica izvan ovog vremena je kažnjivo.

Otpadni papir, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu korisnici mogu, kao i do sada, odlagati na obližnjim zelenim otocima u za to predviđene spremnike/posude/zvona. Otpadna plastična i metalna ambalaža može se i dalje odlagati u standardiziranim žutim vrećama po redoslijedu odvoza. Na zelene otoke bit će postavljeni i spremnici za biootpad. Redoslijed odvoza plastične i metalne ambalaže može se provjeriti putem aplikacije Razvrstaj MojZG.


Karti zelenih otoka možete pristupiti putem poveznice: Zeleni otoci i reciklažna dvorišta 


KONTROLA PRIMJENE

Komunalni redari Grada Zagreba i zaposlenici Čistoće provode nadzor nad provedbom ove Odluke i važeće Odluke o komunalnom redu. Za postupanje korisnika usluge protivno ugovoru o korištenju javne usluge, komunalni redari i zaposlenici Čistoće ovlašteni su izdati kaznu korisniku.


TRAJANJE PRIMJENE

Prikupljanje otpada na gore opisani način u centru Zagreba privremenog je karaktera i trajat će do izgradnje podzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad. Nakon što podzemni spremnici budu stavljeni u funkciju, svakom korisniku bit će dodijeljena jedinstvena identifikacijska kartica za njihovo korištenje.

Podrobnije infomacije na web stranici Čistoće.

 
Vektor art