Poslovni korisnici

Novi uvjeti za pravne osobe i obrtnike

Temeljem Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, korisnici javne usluge ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

  1. korisnika kućanstvo ili
  2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

U kategoriju korisnika koji nije kućanstvo spadaju i korisnici koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Svi poslovni korisnici trebali bi imati svoje spremnike i posebno ugovorenu uslugu, ali postoji mogućnost dijeljenja spremnika unutar stambene zgrade s ostalim korisnicima ako se tako dogovore.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike iz kategorije koji nisu kućanstva, dakle za pravne osobe, tvrtke i ustanove te za obrtnike, od 1. listopada iznosi 90,00 kn mjesečno s PDV-om (11,95 eura).

Što se tiče uporabe standardiziranih ZG vrećica, korisnici koji nisu u kategoriji kućanstva, a koji koriste javnu uslugu zajednički s jednim ili više drugih korisnika, koriste standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad po istim uvjetima i cijenama kao i korisnici u kategoriji kućanstva.

Korisnici koji nisu u kategoriji kućanstva, a koji spremnike koriste individualno, cijena za pražnjenje volumena standardiziranog spremnika za miješani komunalni otpad obračunava se po broju ostvarenih odvoza standardiziranog spremnika, sukladno ugovoru o pojedinačnom korištenju javne usluge.

Poslovni korisnici koji imaju svoje spremnike i posebno ugovorenu uslugu također su dužni staviti svoje spremnike pod nadzor, unutar katastarske čestice nekretnine ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba. Ako to nije moguće, u tom slučaju mogu podnijeti Zahtjev davatelju usluge za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini te u slučaju pozitivnog mišljenja Zahtjev za izdavanje rješenja  za izgradnju tipiziranog boksa na površini javne namjene.Pravo poslovnih korisnika na umanjenje cijene

Poslovni korisnici također mogu ostvariti pravo na umanjenje cijene javne usluge pod sljedećim uvjetima:
  • Ako korisnik koristi javnu uslugu zajednički s jednim ili više drugih korisnika te s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada 
— Ostvaruje pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kuna mjesečno). 
— ​Navedeno pravo može se ostvariti za vrijeme trajanja ugovora pri čemu se pravo na umanjenje ostvaruje svakih 10 mjeseci pri čemu se korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l.
  • Ako korisnik koristi javnu uslugu pojedinačno te s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada 
— Ostvaruje pravo na popust u visini od 5%o koji se obračunava na naknadu za pražnjenje volumena predanog miješanog komunalnog otpada. 
Vektor art