Novosti

Biootpad odložite u smeđe spremnike

U sklopu održivog gospodarenja otpadom na području grada Zagreba, podružnica Čistoća prikuplja biootpad koji je nastao u kućanstvima pomoću smeđih spremnika.

Ovako odvojeno prikupljeni biootpad je izrazito vrijedna sirovina koja služi u kompostanama za dobivanje komposta te njegovo odvojeno prikupljanje izravno utječe i na smanjivanje otpada koji se odlaže na odlagalištu otpada.
 
Nažalost, nije sav otpad koji građani odlažu u smeđe spremnike biootpad, već se u velikom broju slučajeva utvrdi da su građani u smeđe spremnike odložili i druge vrste otpada, odnosno da je biootpad onečišćen ostalim frakcijama otpada, naročito miješanim komunalnim otpadom.
 
Prekomjerno onečišćeni biootpad s velikim sadržajem inertnih primjesa (npr. plastika, metal, guma i sl.) ne može se obrađivati na kompostani jer bi isto uzrokovalo probleme prilikom provedbe tehnološkog postupka biokompostiranja te bi, zbog prekomjerne količine inertnih primjesa, ugrozilo konačnu kvalitetu gotovog proizvoda - komposta.
 
Iz ovog razloga apeliramo na građane da obrate dodatnu pozornost na sastav otpada koji odlažu u smeđe spremnike, da u iste odlažu isključivo biootpad nastao u njihovim kućanstvima te da ulože dodatni trud kako više ne bismo imali slučajeve smeđih spremnika prepunih neodgovarajućih vrsta otpada.
 
Kako pravilno odlagati biootpad pročitajte na poveznici:
https://www.cistoca.hr/usluge/odvojeno-skupljanje-otpada/biootpad/1350
 
Na ovaj način svi zajedno doprinosimo poboljšanju sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.

 

Vektor art