ZG vrećice

Zašto smo uveli nove ZG vrećice?

Naplata kroz novi model sakupljanja miješanog komunalnog otpada pravednija je jer se ukida dosadašnji način naplate po broju ukućana u kućanstvu i kvadraturi stana te se zamjenjuje naplatom po količini stvarno generiranog miješanog komunalnog otpada.

Građani na ovaj način uslugu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada plaćaju ovisno o tome koliko su otpada stvorili, čime se dodatno stimuliraju na razdvajanje svog otpada koji je moguće reciklirati.

Osim pravednijeg/demokratičnog načina naplate koji se zasniva na količini stvorenog otpada, neke od prednosti novog sustava uključuju čišći grad, njegovu ljepšu vizuru u kojoj će moći uživati i građani i gosti grada, uklanjanje većeg dijela spremnika za otpad koje se nalaze na gradskim ulicama te postupno daljnje smanjivanje količine miješanog komunalnog otpada koji se mora odvoziti na odlagalište otpada Jakuševec.


 
Vektor art