zdraviji okoliš
ljepši grad
pravednija naplata

Što se promijenilo?

Miješani otpad od sada odlaži
samo u nove vrećice

Miješani komunalni otpad od 1. listopada smije se odlagati samo u standardiziranim vrećicama za otpad - ZG vrećicama, dostupnima za kupnju u trgovinama i Zagrebačkom holdingu. A možeš izabrati i volumen koji najbolje odgovara tvojim potrebama.

Provjeri na karti gdje sve možeš kupiti ZG vrećice.

Saznajte više
ZgVrećice

Zašto smo uveli ZG vrećice?

Nove vrećice dio su novog, pravednijeg i održivijeg modela prikupljanja miješanog komunalnog otpada u gradu Zagrebu u kojem svaki korisnik plaća samo za količinu otpada koju proizvede.

Interes svih nas je smanjiti količinu otpada, povećati recikliranje, osloboditi gradske ulice velikih količina kanti te se prema otpadu odnositi savjesno i odgovorno.

Samo zajedno možemo pridonijeti ljepšem, zdravijem, zelenijem gradu za sve nas!

Saznajte više

Koliko će me koštati odvoz otpada?

Što više odvajam otpad, imat ću i manje troškove

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) iznosi 45 kuna (5,97 eura) mjesečno za fizičke osobe, a za pravne osobe i obrtnike 90 kuna (11,95 eura) mjesečno.

Fiksnom iznosu treba dodati cijenu utrošenih vrećica i tako ćeš doći do mjesečnog troška za odvoz otpada.

Koje troškove pokriva fiksna mjesečna naknada? 

A vrećice?

Cijena vrećica
  • 10 L - 2 kune/kom (0,26€)
  • 20 L - 4 kune/kom (0,53€)
  • 40 L - 8 kuna/kom (1,06€)

Vrećice se prodaju u pakiranju od 10 komada.

kasica prasica

Interaktivni pregled podataka o spremnicima

ovdje provjeri:

1. Status zahtjeva za postavljanje bokseva za spremnike za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini
2. Lokacije podzemnih spremnika
3. Kako izgledaju tipizirani boksovi

Saznajte više

Već odvajam svoj otpad

Odvajanje ostalih vrsta otpada nastavlja se kao i do sada - papir u plavi, plastična i metalna ambalaža u žuti, biootpad u smeđi, a staklo u zeleni spremnik.

U planu je povećanje broja zelenih otoka kako bi svima bilo lakše odvajati, a i dalje su na raspolaganju reciklažna dvorišta za navedene i ostale vrste otpada.

Miješani komunalni otpad može se odlagati samo u nove ZG vrećice.

Što ako miješani otpad ne bacim u ZG vrećici?

Za to su predviđene ugovorne kazne, a kontrolu će obavljati radnici Čistoće i komunalni redari. Tijekom razdoblja prilagodbe, korisnici kod kojih se utvrdi nepropisno odlaganje miješanog komunalnog otpada dobivat će pisana upozorenja.

Saznajte više

Provjeri imaš li pravo na besplatne ZG vrećice!

Ako si korisnik usluge iz kategorije kućanstvo i tijekom mjeseca najmanje jedanput koristiš usluge reciklažnog dvorišta ili kompostiraš biootpad ili u tvom kućanstvu stanuje dijete starosti do 3 godine ili odrasla osoba koja koristi pelene - ostvaruješ pravo na umanjenje cijene javne usluge u vidu besplatnih ZG vrećica.

Saznajte više

Praktični savjeti

Vodič kroz recikliranje

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje skupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno skupljene.
Preuzmi letak

Saznajte više
Odvajajte više, platite manje!

Otpad koji se ne može izbjeći treba ponovno uporabiti koliko god je to moguće uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje te u konačnici plaćamo manje za odvoz miješanog komunalnog otpada.

Saznajte više
Kako smanjiti račun?

Uz pametno odvajanje otpada treba imati na umu da se računi mogu smanjiti i Izbjegavanjem nastajanje otpada kad god je to moguće. Primjerice, korištenjem platnenih vrećica, darovanjem ili prodajom stare odjeće u second hand trgovine, kompostiranjem, kupovinom proizvoda u velikim pakiranjima ili bez ambalaže kad je to moguće …

Saznajte više
Provjerite odvajate li pravilno plastičnu i metalnu ambalažu
Ako plastična i metalna ambalaža završi na odlagalištu ili u prirodi, prema procjeni stručnjaka može proći i do 1000 godina da se potpuno razgradi. Tu je i problem mikroplastike koja se dodaje u proizvode i tako ispušta u okoliš ili nastaje raspadanjem, odnosno razgradnjom većih komada plastike.
  Saznajte više
Provjerite odvajate li pravilno biootpad
Biootpad ili organski otpad je biorazgradivi otpad koji se biološkom obradom može preraditi u kvalitetan kompost koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla i sprječava isušivanje.
Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi doprinosimo smanjenju količine otpada na odlagalištu i, što je još važnije, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš. Saznajte više
Što je miješani komunalni otpad?

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).

Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada, u ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima 15% do 30%, a u nekim kućanstvima čak i manje!

Saznajte više

Česta pitanja

Namjera Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba je da sav komunalni i odvojeno prikupljeni otpad, dakle sav otpad koji proizvodi kućanstvo, bude pod kontrolom suvlasnika. To uključuje spremnike za miješani komunalni otpad, papir, biootpad i plastiku.

Ti spremnici moraju biti pod kontrolom suvlasnika -  smješteni u smetlarniku, na katastarskoj čestici suvlasnika bez pristupa trećih osoba ili u boksu.

Iznimno se tretira spremnik za plastiku: ako isti ne stane u smetlarnik ili na zemljište zgrade, nije potrebno izgraditi boks samo za spremnik za plastiku.

Spremnici za otpad trebali bi prioritetno biti smješteni unutar stambene zgrade u smetlarniku ili na katastarskoj čestici zgrade na način da im treće osobe nemaju pristupa.

U slučaju da nijedna od tih dviju opcija nije moguća, predstavnik suvlasnika može zatražiti dozvolu za postavljanje tipiziranog boksa na javnu površinu u kojem će spremnici biti smješteni pod ključem.

Preporučuje se stavljanje u funkciju postojećih smetlarnika unutar zgrade. Ako takav prostor ne postojil ili se ne može staviti u funkciju, preporučuje se prilagodba postojećih prostora unutar zgrade za smetlarnik, u kojem slučaju je potrebno kontaktirati Čistoću na e-mail: cistoca@zgh.hr, kako bi se provjerili operativni uvjeti. 

Prijedlog Odluke predvidio je vrećice od 20 i 40 litara. Tijekom javnog savjetovanja velik je broj građana istaknuo potrebu za manjim vrećicama, pa je u završni prijedlog Odluke, koji je i usvojen, uvedena i vrećica od 10 litara.

Ako se povećanjem razdvajanja otpada utvrdi potreba za još manjim vrećicama, razmotrit će se njihovo uvođenje.
Saznajte više

Popis trgovina gdje možete kupiti ZG vrećice

Lokacije

Novosti