Što je miješani komunalni otpad?

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).

Drugim riječima, miješani komunalni otpad je samo ono što nikako nije moguće iskoristiti te se još koristi i izraz: ostatni otpad. 

Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada, u ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima 15% do 30%, a u nekim kućanstvima čak i manje!

Na koji način je organizirano prikupljanje miješanog komunalnog otpada u Zagrebu

Miješani komunalni otpad baca se isključivo u standardizirane plave ZG vrećice koje se odlažu u spremnike za miješani komunalni otpad.

Izuzetak su korisnici u centru Zagreba koji nemaju mogućnost smještaja spremnika unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) te svoje ZG vrećice s miješanim komunalnim otpadom odlažu ispred ulaza svoje višestambene zgrade isključivo u vremenu od 20 do 22 sata svakim danom osim nedjeljom.
 

U ZG vrećice treba odlagati:

U ZG vrećice ne odlažite:

 • vrećice iz usisavača
 • higijenski papir, vlažne maramice
 • zaprljani ili premazani voštani papir (npr. papirnati ubrusi, papir iz mesnice, papir za pečenje kolača)
 • računi iz dućana od termo papira
 • indigo papir, naljepnice, filmovi, fotografije
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna za zubne paste)
 • plastificirani i metalizirani papir (npr. plastificirane papirnate čaše)
 • spužve
 • pelene, higijenski ulošci i vata 
 • ostaci termički obrađene hrane (meso, riba, kuhano povrće) i kosti
 • manje igračke
 • opušci, britvice za brijanje
 • izmet i pijesak za kućne životinje
 • ​ambalažu od stakla (spremnik za staklo)
 • ambalažu od metala i plastike, tetrapak ambalažu za mlijeko i napitke (spremnik za plastičnu i metalnu ambalažu)
 • električne i elektroničke uređaje i pripadajuće dodatke (npr. kablove)
 • glomazni, metalni i građevinski otpad, kamenje (reciklažno dvorište)
 • opasni otpad: fluorescentne žarulje, štedne žarulje, lakove, otapala, baterije, akumulatori i slično (reciklažno dvorište)
 • zemlju, granje drveća i pokošenu travu (spremnik za biootpad)

 

Vektor art