Odvajanje plastične i metalne ambalaže

Zašto uopće odvajamo plastičnu i metalnu ambalažu 

Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada, jer plastika se nalazi gotovo u svemu: od pakiranja hrane, raznih aparata do sredstava za čišćenje i higijenskih proizvoda. 

Ako plastična i metalna ambalaža završi na odlagalištu ili u prirodi, prema procjeni stručnjaka može proći i do 1000 godina da se potpuno razgradi. Tu je i problem mikroplastike koja se dodaje u proizvode i tako ispušta u okoliš ili nastaje raspadanjem, odnosno razgradnjom većih komada plastike. 

Stoga je izrazito važno da plastični i metalni otpad ne bacamo u prirodu ili s miješanim komunalnim otpadom, već da ga odvojimo i odložimo u za to predviđene spremnike i reciklažna dvorišta.

​Odvojeno prikupljeni iskoristivi otpad ujedno je izvor sekundarnih sirovina te njegovim odvojenim prikupljanjem i recikliranjem čuvamo prirodne sirovine i štedimo energiju. Primjerice:

► recikliranjem PET ambalaže štedi se 84% energije u odnosu na izradu takve ambalaže iz uobičajenih sirovina
► recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije

Također, štedimo dragocjeni odlagališni prostor i smanjujemo onečišćenje vode, zraka i tla. 

RECIKLIRANJEM ►razvijamo zdrave ekološke navike ► smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš ► smanjujemo količine otpada na odlagalištu.
 

Na koji način je organizirano prikupljanje plastične i metalne ambalaže u Zagrebu

Plastična i metalna ambalaža sakuplja se odvojeno u žutim spremnicima postavljenim na javnim površinama, žutim vrećicama kod korisnika te u reciklažnim dvorištima.

Bitno je da se prije recikliranja plastična i metalna ambalaza ispere, ukloni se čep i boca se kompresira
 

U žute spremnike treba odlagati:

U žute spremnike ne smije se odlagati:

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.
 • ​boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • plastične zdjelice za kućanstvo, plastične čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati oznake: PS, PP i dr. 
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – mogu imati oznaku EPS i sl.
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo, plastične slamke i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.
 • konzerve od hrane i limenke od pića
 • plastične kutije od CD-a i DVD-a
 • plastične igračke bez drugih materijala
 • vrećice za slatkiše, čipseve, smokije i slično.
 • ​​​plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)
već ih treba tretirati kao opasni otpad te odložiti u sljedeća reciklažna dvorišta:
 • RD Špansko, D.Cesarića 2a  (tel: 091 2678 118)
 • RD Klara, Sisačka cesta br.10 (tel: 099 263 3091)
 • RD Žitnjak (tel: 091 267 8061)
 • RD Sesvete Jelkovec (tel: 099 803 6772)
 • i u mobilna reciklažna dvorišta.
U reciklažna dvorišta također odlažete CD, DVD, gramofonske ploče, kablove, kišobrane i sl.

 

Vektor art